Bezpečnostná služba – pult centralizovanej ochrany – ochrana majetku

Black PATROL s.r.o. je ako jedna z mála súkromných bezpečnostných služieb v stredoslovenskom kraji prevádzkovateľom dvoch pultov centrálnej ochrany.

Naša súkromná bezpečnostná služba vlastní pult centrálnej ochrany značky JABLOTRON a pult centrálnej ochrany PARADOX. Vďaka tomu vieme zabezpečiť ochranu majetku napojením na vhodnejší pult, čím minimalizujeme vstupné náklady pre našich zákazníkov.

Súkromná bezpečnostná služba (SBS) Black PATROL ponúka zabezpečovacie a poplachové systémy, ich montáž a následnú ochranu majetku napojením na pult centrálnej ochrany. Pracovníci Black Patrol vyhodnocujú narušenie chránených objektov a v prípade ich narušenia vysielajú ihneď na miesto narušenia zásahovú jednotku - výjazdovú skupinu súkromnej bezpečnostnej služby Black PATROL. Súkromná bezpečnostná služba (SBS) Black Patrol v súčasnosti vykonáva ochranu majetku napojením na pult centrálnej ochrany na celom Slovensku.

Strážna služba

Súkromná bezpečnostná služba (SBS) Black Patrol zabezpečuje ochranu majetku – fyzickým strážením:
- ochrana majetku na verejne prístupnom mieste vyškolenými pracovníkmi Black Patrol
- ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
- ochranná služba – ochrana osôb
- zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb
- vypracúvanie plánu ochrany

SBS Black PATROL s.r.o. ponúka strážne služby na území celého Slovenska. Ako súkromná bezpečnostná služba vykonávame svoju činnosť v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Brezne, Ružomberku, Rožňave a v mnohých ďalších mestách západného, východného aj stredného Slovenska.

Súkromná detektívna služba – detektívna kancelária

Súkromná bezpečnostná služba (SBS) Black Patrol ponúka okrem ochrany majetku a osôb aj nasledovné detektívne služby:
- hľadanie osôb a majetku
- monitorovanie činností osôb v uzavretom priestore
- získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
- získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej alebo právnickej
osoby alebo o ich majetkových pomeroch
- získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
- získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo

Vymáhanie pohľadávok

Divízia našej spoločnosti Black PATROL Finance zaoberajúca sa vymáhaním a odkupom pohľadávok, má vysokú mieru úspešnosti v oblasti vymáhania pohľadávok vďaka nášmu know how a precíznemu postupu. V spolupráci s vlastnou detektívnou službou sme schopní zistiť majetkové pomery dlžníka, prevody majetku smerujúce k tomu, aby sa dlžník vyhol splateniu svojich dlhov a následne zabezpečiť aj podanie trestného oznámenia za krátenie veriteľa, trestný čin podvodu atď., pričom zabezpečíme aj dôkazy použiteľné pre vyšetrovateľov a prípadné súdne konanie. Black Patrol Finance poskytuje služby v oblasti vymáhania pohľadávok na území celého Slovenska. Najvyššiu úspešnosť vymáhania pohľadávok má naša spoločnosť v Stredoslovenskom a Západoslovenskom kraji.

Vymáhame pohľadávky od fyzických osôb, právnických osôb, živnostníkov, štátnych inštitúcii.

Špecializujeme sa na vymáhanie pohľadávok v SR, v prípade záujmu vieme zabezpečiť vymáhanie pohľadávok aj v ČR.

Minimálna hodnota vymáhanej pohľadávky musí byť vyššia ako 300 EUR.

Vymáhanie premlčaných pohľadávok nevykonávame. Pre zhodnotenie, či je Vaša pohľadávka premlčaná alebo nie, je potrebné zaslať informácie o pohľadávke, ktorú chcete vymáhať. Premlčacie lehoty pohľadávok sú od 3-10 rokov.

Poskytujeme mimosúdne vymáhanie pohľadávok, v prípade, že je neúspešné mimosúdne vymáhanie, sme schopní po dohovore s klientom zabezpečiť vymáhanie pohľadávok súdnou cestou.

Prečo si zvoliť na vymáhanie pohľadávok práve Black Patrol:
- razantný a rýchly postup pri vymáhaní Vašich pohľadávok
- o stave vymáhanej pohľadávky sa u našich pracovníkov môžete pravidelne informovať
- v prípade, že nedôjde k vymoženiu Vašej pohľadávky, nič neplatíte
- zabezpečíme vymáhateľnosť Vašej pohľadávky – zmenka k vymáhaným pohľadávkam, zriadenie záložného práva k vymáhaným pohľadávkam, uznanie dlhu – vymáhanej pohľadávky naša spoločnosť spolupracuje pri vymáhaní pohľadávok s viacerými advokátmi.

Partneri:

Kreka BAU Partner SK WSA Toscana Villa INNCARS Valeurs Svet 4x4 Double Red Chata pod Lipou BAU Partner CZ Offroad Joker Offroad Web